Thống kê
Hôm nay : 0
 • 0ef375fd675a8604df4b
 • 78aca88dbc285d760439
 • 9eec87d49573742d2d62
 • 411a8e089caf7df124be
 • 503a38042aa3cbfd92b2
 • 1575ba70aed54f8b16c4
 • 4271d4b6ff131e4d4702
 • 424b51887a2d9b73c23c
 • 39746ccb476ea630ff7f
 • 4408dab5aa5f4b01124e44
 • b13bc477efd20e8c57c3
 • d3b7b196a331426f1b20
 • b24f07a22c07cd599416
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều ...
Theo đó, Nghị định quy định điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập gồm:- Có giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định.- Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn; diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ em; có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh