Thống kê
Hôm nay : 6
 • 0ef375fd675a8604df4b
 • 78aca88dbc285d760439
 • 9eec87d49573742d2d62
 • 411a8e089caf7df124be
 • 503a38042aa3cbfd92b2
 • 1575ba70aed54f8b16c4
 • 4271d4b6ff131e4d4702
 • 424b51887a2d9b73c23c
 • 39746ccb476ea630ff7f
 • 4408dab5aa5f4b01124e44
 • b13bc477efd20e8c57c3
 • d3b7b196a331426f1b20
 • b24f07a22c07cd599416
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 31/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 997/QĐ-UBND ban hành Kế ...
Theo đó, Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh như sau: Cấp học mầm nonCấp học tiểu họcCấp học THCSCấp học THPTGiáo dục thường xuyênNgày tựu trường19/8/201905/8/2019Ngày khai giảng05/9/2019Ngày bắt đầu và kết thúc các học kỳHọc kỳ ICó 18 tuần thực học ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh