• 0ef375fd675a8604df4b
 • 78aca88dbc285d760439
 • 9eec87d49573742d2d62
 • 411a8e089caf7df124be
 • 503a38042aa3cbfd92b2
 • 1575ba70aed54f8b16c4
 • 4271d4b6ff131e4d4702
 • 424b51887a2d9b73c23c
 • 39746ccb476ea630ff7f
 • 4408dab5aa5f4b01124e44
 • b13bc477efd20e8c57c3
 • d3b7b196a331426f1b20
 • b24f07a22c07cd599416
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí ...
Nội dung chi tập huấn, bồi dưỡng được quy định trong Thông tư gồm: Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến; Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 0