• 0ef375fd675a8604df4b
 • 78aca88dbc285d760439
 • 9eec87d49573742d2d62
 • 411a8e089caf7df124be
 • 503a38042aa3cbfd92b2
 • 1575ba70aed54f8b16c4
 • 4271d4b6ff131e4d4702
 • 424b51887a2d9b73c23c
 • 39746ccb476ea630ff7f
 • 4408dab5aa5f4b01124e44
 • b13bc477efd20e8c57c3
 • d3b7b196a331426f1b20
 • b24f07a22c07cd599416
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 22/8/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT quy định về ...
Theo đó, trường tiểu học được đánh giá theo 4 mức: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4. Có 5 tiêu chuẩn đánh giá cho từng mức, cụ thể: Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường (gồm 10 tiêu chí); Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (gồm 4 tiêu chí); Tiêu chuẩn 3 - Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (gồm 6 tiêu ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 1